ฮวงจุ้ยห้องครัว สำหรับบ้าน ที่อยู่อาศัย

……….ครัวเป็นที่ประกอบอาหาร ส่งผลดีและร้ายในหลักฮวงจุ้ยได้ เพราะในครัวมีการใช้ทั้งน้ำและไฟซึ่งมีการความสัมพันธ์ระหว่าง2ธาตุ โดยครัวสื่อถึงความมั่งคั่งร่ำรวยหรือความอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะตำเแหน่งที่ตั้งของเตาไฟมีความสำคัญอย่างยิ่งในหลักฮวงจุ้ย ถ้าตั้งในตำแหน่งที่ดีนำมาซึ่งความร่ำรวยและโชคดี ถ้าไม่เช่นนั้นอาจจะนำซึ่งการสูญเสียเทรัพย์สินเงินทอง และเจ็บป่วยได้

 

 

ให้พิจารณาตำแหน่ง เตาไฟ ดังต่อไปนี้
….•ห้ามทำราวตากผ้าผ่านเตาไฟ จะเป็นอัปมงคล
….•ไม่ควรหันหน้าเตาไปทางประตูหลัก ห้องส้วมและห้องนอนเจ้าของบ้าน
….•ไม่ควรตั้งเตาอยู่เหนือท่อระบายน้ำเสีย หรือใต้ขื่นคาน
….•ไม่ควรตั้งเตาไว้หลังหัวเตียง
….•ไม่ควรตั้งเตาติดหลังห้องส้วม
….•หลีกเลี่ยงตั้งเตาไว้หน้าหน้าต่าง
….•ไม่ควรตั้งเตาไว้มุมห้องและไว้กลางบ้าน
….•ไม่ควรตั้งเตาไว้ระหว่างก๊อกน้ำ 2ก็อก
….•ไม่ควรตั้งเครื่องซักผ้าตรงกับเตา
….•ห้องครัวห้ามอยู่ติดกับห้องนอน ถ้าจำเป็นจะตั้องกั้นผนังห้องครัวและห้องนอนอย่าให่มีอากาศเข้าถึงกันได้
….•ไม่ควรเตาแก๊สตั้งติดกับก๊อกน้ำหรืออ่างล้างชาม
….•การตั้งเตาควรหันที่ปิดเปิดให้ถูกโฉลกและเป็นมงคลกับเจ้าบ้าน * หัวเตาแก๊สควรมี 3, 5, 7 เตาดีที่สุด
….•ด้านหลังเตาแก๊สห้ามมีบ่อน้ำ
….•ด้านหลังเตาอย่าให้ห่างผนังมากเกินไป
….•ครัวเตาไฟไม่ควรจัดไว้หน้าบ้าน จะไม่มีทรัพย์สินเก็บ
….•ตัวเตาในบ้านอย่าให้คนนอกบ้านเห็นจะไม่เหลือเงินเก็บ
….•หน้าเตาไฟหันไปสู่ทิศตะวันออก หรือทิศตะวันออกเฉียงใต้ดี เป็นมงคล แต่ถ้าจะให้ดีต้องถูกรหัสราศีทิศของเจ้าของ บ้านด้วย
….•ไม่ควรสร้างเตาในทิศตะวันตกเฉียงใต้ของบ้าน แต่ควรหันหัวเตาให้ถูกโฉลกรหัสราศีของเจ้าของบ้าน
….•ท่อน้ำอยู่ใต้เตาไม่ดี เพราะน้ำกับไฟเป็นศัตรูกัน

ให้พิจารณาจุดห้องครัวดังนี้
….•ครัวที่ดีควรมีการระบายอากาศและแสงสว่างเพียงพอ
….•ห้องครัวไม่ควรตั้งอยู่เหนือบ่อน้ำเสียหรือให้บ่อเก็บน้ำ
….•ไม่ควรอยู่ในตำแหน่งที่ลมแรงพัดผ่าน
….•ครัวไม่ควรตั้งตรงศูนย์กลางหรือจุดให้โชคของบ้าน
….•บ้าน2 ชั้นห้องครัวไม่ควรอยู่ใต้ห้องน้ำ
….•ระดับพื้นครัวและห้องอาหารควรอยู่ในระดับเดียวกัน
….•หลังคาห้องครัวไม่ควรไม่ควรเปิดหรือปิดได้
….•ปล่องระบายควันไม่ควรตั้งไว้ให้เด่น
….•ร้านค้าควรตั้งเตาให้ถูกรหัสราศีของเจ้าของร้านค้า ความสำคัญ ฮวงจุ้ย ห้องครัว เป็นหนึ่ง•ในสามสิ่งที่ซินแสจำนวนมากให้ความสำคัญ คือ ประตู เตา เตียง ซึ่งเตาก็คือเรื่องในห้องครัวนั่นเอง

m8-bet.net