แอนแทรคโนส-กาแฟ ปลูกกลางแจ้ง พึงระวัง

โรคแอนแทรคโนส เกิดจากเชื้อรา Colletotrichum gloesporioides ปกติจะมีการระบาดมากในมะนาว ส้ม พริก เริ่มอาการจากใบเกิดจุดสีน้ำตาล ลามจนเนื้อเยื่อเหมือนแผลไหม้ จนพืชหยุดการเจริญเติบโต ลามต่อไปผลและกิ่ง ที่สุดผลผลิตเสียหาย พืชเสี่ยงตายยกสวน

“เมื่อ 2-3 ปีก่อน เราพบโรคนี้เริ่มระบาดในกาแฟที่ดอยขุนวาง จ.เชียงใหม่ แต่ไม่มากนัก มาปีนี้พบมากที่ดอยช้าง จ.เชียงราย ก่อนกระจายสู่พื้นที่ปลูกกาแฟภาคเหนือ ประมาณ 20-30% พบมากในกาแฟที่ปลูกในที่โล่งแจ้งไม่มีไม้ชนิดอื่นปกคลุม ปีนี้ระบาดมากเนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวนหนัก มีทั้งร้อน หนาว ฝนในวันเดียวกัน ประกอบกับเดิมเราเฝ้าระวังแต่โรคราสนิม จนปี 2550 เราได้กาแฟลูกผสมพันธุ์เชียงใหม่ 80 ที่ต้านทานโรคราสนิมได้ดี เลยทำให้ระยะหลังเกษตรกรค่อนข้างละเลยในการเฝ้าสังเกตระวังโรคในกาแฟ เลยทำให้โรคแอนแทรคโนสได้จังหวะเข้าโจมตี”

นายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เตือนเกษตรกรให้ระวัง…โรคนี้อันตรายมาก m8bet เพราะเชื้อสามารถอาศัยได้ทั้งบนต้นกาแฟและในดิน ที่สำคัญลักษณะการไหม้ของใบหรือผลไม่ได้ต่างจากการถูกแดดจัดเผา เลยทำให้เกษตรกรสังเกตยากว่า ต้นกาแฟที่เป็นโรคเกิดจากสาเหตุใดกันแน่

“โรคนี้พบมากในกาแฟที่ปลูกเดี่ยวๆกลาง แจ้ง ไม่มีร่มเงา เนื่องจากต้นปลูกกลางแจ้งได้รับแสงมาก สังเคราะห์แสงได้ดีกว่า มีผลดีทำให้ได้ผลผลิตลูกมากกว่าปลูกแบบมีร่มเงา แต่ผลเสียที่ตามมา ลูกดกทำให้ธาตุอาหารต่างๆที่สะสมอยู่ในต้นกาแฟจะถูกนำไปบำรุงผลมาก ต้นเลยอ่อนแอต่อโรคได้ง่าย”