สั่ง ‘ทรูวิชั่นส์’ คืนเงินสมาชิกกรณียกเลิกช่อง HBO ภายใน 30 วัน

บอร์ด กสท. มีมติให้ ‘ทรูวิชั่นส์’ คืนเงินเยียวยาสมาชิกภายใน 30 วัน กรณีแจ้งยกเลิก HBO ทั้ง 6 ช่อง โดยไม่แจ้งล่วงหน้า

พ.อ.นที ศุกลรัตน์ ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ หรือ กสท. เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการ กสท. ว่า ที่ประชุมได้พิจารณากรณี ที่ บริษัท ทรูวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ขอยกเลิก HBO ทั้ง 6 ช่อง และ Cinemax ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เนื่องมาจากปัญหาข้อตกลงทางธุรกิจ แต่ไม่ได้มีการแจ้งยกเลิกตามกำหนดของ กสทช. ที่จะต้องแจ้งล่วงก่อนหน้า 30 วัน แต่ไม่ได้แจ้งให้สมาชิกรับทราบแต่อย่างใด

ดังนั้น การขอยกเลิกสัญญาดังกล่าว ที่ประชุมจึงได้พิจารณาแล้วว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎ กสท. จึงมีมติให้ทรูวิชั่นส์ หาแนวทางเยียวยาเพิ่มเติม และคืนเงินค่าบริการให้กับสมาชิกที่มีการยกเลิกในช่วงเวลา 1 – 25 มกราคม 2560 ตามสัดส่วนวันที่ได้ยกเลิกของรอบบิล

ทั้งนี้ ทรูวิชั่นส์ จะต้องแจ้งให้สมาชิกที่มีสิทธิ์ได้รับเงินคืนทราบภายใน 30 วัน ส่วนสมาชิกที่ได้มีการยกเลิก ในช่วงเวลา 26 ธันวาคม 2559 -25 มกราคม 2560 อยู่ที่ประมาณ 700 – 1,000 ราย อย่างไรก็ตาม กสท. ยืนยันว่า มติที่ออกมามีเหตุผลที่เหมาะสม ซึ่งเป็นการชดเชยให้ตามสัดส่วนที่สมาชิกไม่ได้รับรู้การแจ้งยกเลิกล่วงหน้า 30 วัน นอกจากนี้ กสทช. ได้ส่งหนังสือเตือนทางปกครอง บริษัท ทรูวิชั่นส์ เนื่องจากกรณีดังกล่าวเป็นความผิดครั้งแรก จึงเป็นเพียงการส่งหนังสือเท่านั้น

Please follow and like us:
0