5 อันดับ ประเทศผลิตกาแฟมากที่สุดในโลก

อันดับที่ 5 เอธิโอเปีย ( Ethiopia ) เป็นประเทศที่มีความรู้จักกับกาแฟมามากกว่า 1,100 ปี โดยในปัจจุบันมีการผลิตและส่งออกกาแฟจำนวนมาก จนกลายเป็นสินค้าส่งออกหลักตัวหนึ่งไปแล้ว เพราะเขาสามารถผลิตกาแฟได้มากถึง 390 ล้านกิโลกรัม/ปี โดยประมาณ และสายพันธุ์ของกาแฟที่นิยมก็คือ อาราบิก้า

อันดับที่ 4 อินโดนีเซีย ( Indonesia ) เป็นประเทศที่เลือกปลูกกาแฟให้เป็นการเพาะปลูกหลักโดยมีจำนวนพื้นที่ในการปลูกคิดเป็น 90 เปอร์เซ็นต์ หรือประมาณ 1 ล้านไร่ และกาแฟที่ขึ้นชื่อของประเทศนี้ก็คือ กาแฟขี้ชะมด ซึ่งอัตราการผลิตกาแฟทั้งหมดทุกสายพันธุ์รวมแล้วมากถึง 636 ล้านกิโลกรัม/ปี

อันดับที่ 3 โคลอมเบีย ( Colombia ) เป็นอีกหนึ่งประเทศที่ถูกยอมรับว่าผลิตกาแฟได้จำนวนมาก เป็นส่วนสำคัญของการส่งออกกาแฟโลก โดยมีอัตราการผลิตสูงถึง 804 ล้านกิโลกรัม/ปี ถึงแม้ว่าแต่ก่อนจะเคยประสบปัญหาสภาพอากาศจนทำให้ผลผลิตลดลงก็ตาม

อันดับที่ 2 เวียดนาม ( Vietnam ) จัดเป็นประเทศที่ขยายกำลังการผลิตกาแฟได้อย่างรวดเร็วจนกลายเป็นสินค้าส่งออกที่ให้ผลตอบแทนมากว่าข้าวไปแล้ว นับตั้งแต่ปี 1975 ที่ผลิตได้เพียง 6,000 ตัน จนปัจจุบันผลิตได้มากกว่า 1,758 ล้านกิโลกรัม/ปี

อันดับที่ 1 บราซิล ( Brazil ) นอกจากจะเป็นเจ้าแห่งแชมป์ฟุตบอลโลกแล้ว บราซิลยังครองแชมป์การผลิตกาแฟมากที่สุดในโลกอีกด้วย โดยสามารถผลิตได้มากกว่า 2,964 ล้านกิโลกรัม/ปี โดยจะเป็นการผลิตกาแฟแบบแห้งคือใช้วิธีตากแดด

ส่วนประเทศไทยอยู่ในลำดับที่ 19 ผลิตได้ประมาณ 30 ล้านกิโลกรัม/ปี ซึ่งสายพันธุ์ที่ประเทศไทยปลูกจะแบ่งออกเป็น 2 สายพันธุ์ เหมือนที่ได้บอกไว้ข้างต้น คือ อาราบิก้า จะปลูกที่บริเวณภาคเหนือของประเทศ เพราะเป็นพันธุ์ที่จะเจริญเติบโตและได้คุณภาพที่ดีในสภาพอากาศที่เย็น ส่วนโรบัสต้า จะปลูกในภาคใต้ของประเทศเพราะเป็นพันธุ์ที่ต้องการความชุ่มชื้นเป็นพิเศษ